چارت سازمانی انجمن
اسامی اعضـای کمیته ها، به ترتیب حروف الفبا آورده شده است

اعضای کمیته فنی

اعضای کمیته سیاستگزاری و ترویج استاندارد

اعضای کمیته مالی و بازرگانی

 • آقای مهندس ناصر امامی
 • آقای مهندس مصطفی تنها
 • آقای مهندس جمال میرزایی
 • رئیس کمیته:
 • آقای مهندس ناصر امامی
 • اعضاء کمیته:
 • آقای مهندس وحید اطاعتی
 • آقای مهندس ناصر ارشادی
 • آقای دکتر سعید تقوایی
 • آقای مهندس حسن حیدرزاده
 • آقای مهندس داوود عظیم زاده
 • آقای مهندس محسن غفاری
 • آقای مهندس فرید فقیهی
 • آقای مهندس فرهاد قوی پنجه
 • آقای مهندس عبدالغفار متشرعی
 • آقای مهندس کاظم مقدمیان
 • آقای پدرام اسکویی
 • آقای سعادت بهرامی
 • سرکار خانم جعفری
 • آقای مهندس مازیار روغنی
 • آقای ایرج زمانی فرد
 • آقای سعید کریمی
 • آقای امیر گلشنی نسب
 • آقای مهدی ملایی
 • آقای عطاله موسوی
 • آقای مهندس مرتضی نیازپور